Бүртгэл. Тайлагнал. Төлөвлөлт.

Дэлгэрэнгүй

Жижиг, дунд бизнес амжилттай эрхлэхэд олон сорилт тулгардаг

Тиймээс ч ихэнх байгууллагууд борлуулалтдаа төвлөрч бусад ажил үүргүүд орхигддог. Харин гарааны болон жижиг дунд компаниуд үйл ажиллагаандаа санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, төлөвлөлтийн аутсорсинг үйлчилгээг нэвтрүүлснээр бизнесийн амжилтад илүү хурдан, илүү найдвартай хүрэх боломжтой.

Санхүүгийн бодит бүртгэл, тайлагналын excel загварчлал

Худалдаа

Үйлдвэрлэл

Үйлчилгээ

Өрх

Мэргэжлийн баг таны санхүүгийн асуудлыг бүрэн хариуцна.

Үйлчилгээтэй танилцах

Санхүүгийн сахилга батыг нэвтрүүлнэ

Гарааны болон жижиг дунд компаниуд үйл ажиллагаандаа санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, төлөвлөлтийн аутсорсинг үйлчилгээг нэвтрүүлснээр бизнесийн амжилтад илүү хурдан, илүү найдвартай хүрэх боломжтой.

Харилцагчид
Ялгарал

Бизнесийн гүйцэтгэлийг тод харуулна.

М.МөнхжаргалЗахирал, өмгөөлөгч, Эм Жэй Эл Атторнейс ХХН

“Бид wordpress-777620-2646995.cloudwaysapps.com – ээс санхүү бүртгэл, тайлагналын аутсорсинг үйлчилгээ авдаг. Ингэснээр ганцхан нягтлан биш бүхэл бүтэн санхүүгийн баг бидний төлөө ажилладаг. ”

Н.Отгон-ЭрдэнэЗахирал, Түмэн тулгуур ХХК

““Манай компани зээл авахын тулд бизнесийн орлого, зардлын тайлангаа банкинд гаргаж өгөх шаардлагатай болсон. Тэр үед wordpress-777620-2646995.cloudwaysapps.com – д хандсанаар санхүүгийн тайлан, зээлийн тооцоолол, төлөвлөлтийг шуурхай боловсруулж өгч, зээл маань ч хүссэн хэмжээгээр батлагдсан. ””

Ж.ДашнямЗахирал, Би Зэт Пи Дизайн Энд Девелопмент ХХК

“Бизнесээ дөнгөж эхэлж буй гарааны компаниуд санхүү, төлбөрийн чадварын хувьд боломж муутай байдаг. Харин wordpress-777620-2646995.cloudwaysapps.com бидэнд санхүү бүртгэл, тайлагнал, төлөвлөлтийн маш таатай нөхцөл санал болгосон. ”

Бизнес эрхлэгч та манайхаас санхүү бүртгэл, бодит тайлан, төлөвлөлтийн аутсорсинг үйлчилгээ авахыг хүсэж байна уу?

Үнийн санал авах