Санхүү удирдлагын мэргэшсэн зөвлөхүүд

Бид бизнесийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт болон тайлагнах аутсорсинг үйлчилгээ, санхүүгийн төлөвлөлт боловсруулах, санхүүгийн шинжилгээ хийж зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ болон санхүү бүртгэлийн сургалтыг зохион байгуулдаг.

ЭРХЭМ ҮҮРЭГ

Жижиг дунд бизнесийн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулдаг, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний салбарын манлайлагч компани байна

ХЭТИЙН ЗОРИЛТ

Жижиг дунд бизнесийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, төлөвлөлтийн шилдэг зөвлөх компани болно.

Ширүүн өрсөлдөөнт зах зээлд гарааны болон жижиг, дунд бизнес амжилттай эрхлэхэд түмэн сорилт тулгарч байдаг. Бизнес эрхлэгч бүр амжилт, үр дүнд хурдан хүрэх хэрэгтэй ч нөөц боломж хязгаарлагдмал. Тиймээс ч хамгийн эхний эрэмбээр борлуулалтдаа төвлөрч бусад ажил үүргүүд орхигддог.

Гарааны болон жижиг дунд компаниуд үйл ажиллагаандаа санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, тайлагнал, төлөвлөлтийн аутсорсинг үйлчилгээг нэвтрүүлснээр бизнесийн амжилтад илүү хурдан, илүү найдвартай хүрэх боломжтой. Санхүүч.мн нь бизнесийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт болон тайлагнах аутсорсинг үйлчилгээ, санхүүгийн төлөвлөлт боловсруулах, санхүүгийн шинжилгээ хийж зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлж, санхүү бүртгэлийн сургалт зохион байгуулдаг.

БАГИЙН ГИШҮҮД

БАГИЙН ГИШҮҮД

Бидний үнэт зүйлс

Ёс зүй

Бид зөвлөх үйлчилгээний ёс зүйг эрхэмлэнэ

Чанартай гүйцэтгэл

Бид мэргэжлийн, чанартай үйлчилгээг үзүүлнэ

Ил тод байдал

Бид нээлттэй, ил тод байдлыг дээдэлнэ.

Харилцагч, Түнш байгууллага

Бид харилцагч, түнш байгууллагын эрх ашгийг хамгаална

Нийгмийн хариуцлага

Бид нийгэм болон байгаль орчинд ээлтэйгээр ажиллана

Чин сэтгэл

Бид чин сэтгэл, зөв хандлагыг баримтална.

Бидэнтэй нэгдэх

Санхүүгийн шинжээч
Улаанбаатар
Нягтлан бодогч
Улаанбаатар

Бизнес эрхлэгч та манайхаас санхүү бүртгэл, бодит тайлан, төлөвлөлтийн аутсорсинг үйлчилгээ авахыг хүсэж байна уу?

Үнийн санал авах