Санхүүгийн мэргэжлийн бус бизнес эрхлэгчид, компаниудад зориулсан

ЖДБ-ийн санхүү бүртгэл, тайлагналын захиалгат сургалт

Яагаад сургалтанд хамрагдах хэрэгтэй вэ?

Хүн бүр санхүүгийн мэдлэг, мэргэжилтэй байх албагүй. Мөн жижиг дунд бизнес эрхлэгч бүхэн, түүнчлэн компаниуд бүгд өндөр ур чадвар, мэргэжилтэй нягтлан бодогч, санхүүчтэй байх боломжгүй байдаг. Иймд бизнес эрхлэгчдийн хувьд бизнесийнхээ санхүүг төлөвлөх, санхүүгийн гүйцэтгэл, тайлан, дүн шинжилгээг уншиж ойлгох, түүндээ үндэслэн компаниа удирдах, бизнес шийдвэр гаргах, харилцагч банкиндаа санхүүгийн бодит гүйцэтгэл, тайлангаа гаргаж өгөх зэрэг хүндрэл, бэрхшээлтэй тулгардаг билээ.

ЖДБ-Ийн санхүү бүртгэл, тайлагналын сургалт танд дараах боломжыг олгож байна.

Бодит

Бодит жишээ, гүйцэтгэлд тулгуурлана

Мэдлэг

Санхүү бүртгэл, тайлагналын зохих мэдлэг олгоно

Чадвар

Мэдлэгээ ашиглах ур чадвар эзэмшүүлнэ

СУРГАЛТ ЗАХИАЛАХ

Хэрэв та ЖДБ-Ийн Санхүү Бүртгэл, Тайлагналын Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл доорх формыг бөглөнө үү.

Register Training

Бизнес эрхлэгч та манайхаас санхүү бүртгэл, бодит тайлан, төлөвлөлтийн аутсорсинг үйлчилгээ авахыг хүсэж байна уу?

Үнийн санал авах