Бүхий л салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй жижиг дунд бизнесүүдийн

Санхүү бүртгэлийн оновчтой загварчлал
Удирдлагын тайлангийн автоматжуулалт
Санхүүгийн төлөвлөлтийн аутсорсинг

Санхүү бүртгэлийн оновчтой загварчлал, удирдлагын тайлангийн автоматжуулалт, санхүүгийн төлөвлөлтийн аутсорсинг үйлчилгээг яагаад авах хэрэгтэй вэ?

Хүн бүр санхүүгийн мэдлэг, мэргэжилтэй байх албагүй. Мөн жижиг дунд бизнес эрхлэгч бүхэн, түүнчлэн компаниуд бүгд өндөр ур чадвар, мэргэжилтэй нягтлан бодогч, санхүүчтэй байх боломжгүй байдаг. Иймд бизнес эрхлэгчдийн хувьд бизнесийнхээ санхүүг төлөвлөх, санхүүгийн гүйцэтгэл, тайлан, дүн шинжилгээг уншиж ойлгох, түүндээ үндэслэн компаниа удирдах, бизнес шийдвэр гаргах, харилцагч банкиндаа санхүүгийн бодит гүйцэтгэл, тайлангаа гаргаж өгөх зэрэг хүндрэл, бэрхшээлтэй тулгардаг. Тиймээс энэхүү бэрхшээлийг давахад манай үйлчилгээ туслана.

Манай үйлчилгээ танд дараах боломжыг олгож байна.

Загварчлал

Бизнесийн орлого, зардал оновчтой загварчлалын дагуу үнэн зөв бүртгэгдэнэ

Зөвлөгөө

Санхүүгийн мэргэшсэн зөвлөхүүдийн зөвлөгөө, сургалт тасралтгүй өгөгдөнө

Өсөлт

Бизнесийн хөгжилдөө илүү анхаарч, санхүү, бүртгэлийн асуудлаас чөлөөлөгдөнө

Хяналт

Орлого, зардал, ашиг ба алдагдлын мэдээгээ тухай бүрд нь харж чадна

Дэмжлэг

Санхүүгийн бодит гүйцэтгэл, төлөвлөлт нь зээл, санхүүжилт авах боломжыг нэмэгдүүлнэ

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ

Хэрэв та санхүү бүртгэл, бодит тайлан, төлөвлөлтийн аутсорсинг үйлчилгээний үнийн саналыг авахыг хүсвэл доорх формыг бөглөнө үү.

Request Qoute

Бизнес эрхлэгч та ЖДБ-ийн санхүү бүртгэл, тайлагналын сургалтанд хамрагдмаар байна уу?

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах